Agrarische verzekeringen: onze unieke dienstverlening voor boeren en tuinders

Agrarische verzekeringen: onze unieke dienstverlening voor boeren en tuinders

De agrarische sector bevindt zich in een specifieke en lastige branche. Als agrarisch ondernemer weet u als geen ander van de vele risico’s en de financiële uitdagingen. Workum Verzekeringen is specialist in agrarische verzekeringen en heeft speciaal voor boeren en tuinders een unieke dienstverlening. Waarbij naast het verzekeren van de standaard bedrijfsrisico’s ook specifieke agrarische risico’s kunnen worden verzekerd.

Agrarische verzekeringen: wat maakt onze dienstverlening zo uniek?

Wij hebben een uitgebreide dekking voor de functionele inrichting, waarbij tevens wordt voorkomen dat er een snelle afschrijving plaatsvindt op de waarde hiervan. Daarnaast hebben wij gespecialiseerde agrarische rechtsbijstand. Wanneer bijvoorbeeld de overheid vanwege het Natura 2000 beleid uw agrarische grond om wil zetten naar een natuurgebied.

Voordelen van onze dienstverlening

  • Lage eigen risico’s
  • Dienstverlening voor inspecties en waardebepaling specifiek voor agrarische risico’s
  • Mogelijkheden om uw veestapel te verzekeren tegen ziektes
  • Mogelijkheden om uw gewassen te verzekeren tegen extreme weersomstandigheden
  • Aanbod van een speciale agrarische arbeidsongeschiktheidsverzekering met de mogelijkheid te verzekeren tot 67 jaar
  • Dekking voor schade aan de inhoud van de melkopslagtank door penicilline

Waaruit bestaan de standaard te verzekeren risico’s?

Gebouwen

De gebouwen op uw terrein zijn een onmisbaar en waardevol bezit. Onmisbaar om uw bedrijf te kunnen uitoefenen. Daarom is een agrarische bedrijfsgebouwenverzekering een absolute noodzaak. De kosten van een grote schade aan een gebouw kunnen hoog oplopen. Stelt u zich voor dat u met een flinke brand- of stormschade te maken krijgt. De agrarische bedrijfsgebouwenverzekering dekt de kosten om uw bedrijfsgebouwen na schade te laten herstellen of herbouwen. Evenals bijkomende kosten zoals expertise- en bereddingskosten.

Bedrijfsuitrusting

In uw bedrijfsgebouwen staan veel waardevolle zaken: machines, gereedschappen, voertuigen. U slaat er zaden, voer, uw oogstproducten en bestrijdingsmiddelen op. En ’s winters staan uw dieren binnen. Misschien heeft u ook een winkel op uw bedrijf waarin u spullen verkoopt. Al die zaken bij elkaar zijn samen veel geld waard. Zonder uw bedrijfsmiddelen heeft u geen bedrijf. Met de agrarische bedrijfsuitrustingverzekering verzekert u ze tegen beschadiging of verlies door onverwachte gebeurtenissen. Zo weet u zeker dat u na een flinke schade gewoon verder kunt. En het voortbestaan van uw bedrijf niet in gevaar komt.

Milieuschadeverzekering

Werkt u met bestrijdingsmiddelen of met meststoffen? Deze kunnen het milieu aantasten. Door brand of storm kan verontreinigd bluswater schade aan het milieu veroorzaken. U bent verantwoordelijk voor de sanering. U kunt zich wel voorstellen dat de kosten hoog oplopen in zo’n situatie. De milieuschadeverzekering agrarisch dekt dan vrijwel alle kosten. Zo kunt u gewoon verder met ondernemen en is de continuïteit van uw bedrijf zeker gesteld.

Naast de saneringskosten dekt de verzekering ook de afvoer van asbest na een brand of storm. Evenals verontreiniging van grond door derden. Uw bedrijfsvoering kan tijdelijk stil komen te liggen tijdens saneringswerkzaamheden. De opbrengst die u daardoor misloopt en de vaste lasten in die periode zijn ook meeverzekerd.

Aansprakelijkheid

Als ondernemer loopt u financiële risico’s. Ook in de agrarische sector. Zo kunt u te maken krijgen met hoge schadeclaims. Als gevolg van een ongeval of een fout van uw kant. Wij geven u tips en oplossingen om de gevolgen voor uw bedrijf te beperken.

Veroorzaakt u schade? Anderen kunnen u daarvoor aansprakelijk stellen. Zij verhalen het schadebedrag op u. Dit bedrag kan hoog oplopen en grote gevolgen hebben voor de toekomst van uw bedrijf. Hiervoor is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Bedrijfscontinuïteit

U loopt risico’s als agrarisch ondernemer. Zonder maatregelen loopt u het gevaar dat uw bedrijf stil komt te liggen, bijvoorbeeld door een grote brand of storm waarbij uw bedrijfsgebouwen en machines verloren kunnen gaan. Met een bedrijfscontinuïteitsplan zorgt u ervoor dat u stilstand voorkomt. Wanneer zich toch een calamiteit voordoet dan is hiervoor een bedrijfsschadeverzekering.

Rechtsbijstand

De kosten van juridische hulp kunnen hoog oplopen.  Een rechtsbijstandverzekering vergoedt juridische hulp bij conflicten of dreigende conflicten. Als agrarisch ondernemer heeft u met veel verschillende mensen, bedrijven en instanties te maken. Dat vergroot de kans op een conflict.

Werkmaterieel & Motorrijtuigen

U bent agrarisch ondernemer en op uw bedrijf zijn meerdere voertuigen aanwezig. Uw landbouwwerktuigen natuurlijk. En wellicht uw zakelijke personen- en/of bestelauto. Kostbare bedrijfsmiddelen die u niet kunt missen. Deelnemen aan het verkeer brengt risico’s met zich mee. Evenals het gebruik van uw werktuigen op uw bedrijf. Goede verzekeringen zijn onmisbaar voor u.

Wettelijke registratie- en kentekenplicht

Vanaf 1 januari 2021 geldt er voor de meeste landbouwvoertuigen een wettelijke registratie- en kentekenplicht bij het RDW. De registratieplicht geldt voor voertuigen op de openbare weg, die een maximale constructiesnelheid hebben van meer dan 6 km/h. U kunt uw voertuig registeren via de website van het RDW. Houdt hiervoor uw Voertuig Identificatie Nummer (VIN), merk en handelsbenaming van het voertuig, bouwjaar en vestigingsnummer (KvK) bij de hand.

Agrarische verzekeringen: persoonlijk advies voor uw bedrijf?

Wilt u dat wij de risico’s voor uw bedrijf in kaart brengen en vervolgens samen met u bekijken welke van deze risico’s u wenst te verzekeren? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag!

Terug naar overzicht

Laatste nieuws

Verzekeringen

10 belangrijke verzekeringen die iedereen zou moeten overwegen

Van onverwachte medische kosten tot schade aan uw huis of auto: het leven zit vol onzekerheden. In deze onzekere tijden biedt verzekeringsadvies een waardevolle oplossing. Maar wat doet een verzekeringsadviseur nu eigenlijk? In deze blog gaan we dieper in op de taken en hoe zij u kunnen helpen bij het nemen van de juiste financiële beslissingen.

4.01.2024
Verzekeringen

Het belang van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren en bedrijven

Onbedoelde schadeclaims: ze komen steeds vaker voor. De aansprakelijkheidsverzekering is een waardevol vangnet voor zowel particulieren als bedrijven. Deze verzekering beschermt tegen onvoorziene situaties waarbij schade wordt veroorzaakt aan personen … Continued

22.12.2023
Verzekeringen

Het belang van een aansprakelijkheidsverzekering voor zelfstandigen

Het leven als zelfstandig ondernemer biedt talloze vrijheden en mogelijkheden, maar bij ondernemen komen ook risico’s kijken. Eén van die risico’s betreft de aansprakelijkheid voor schade die tijdens uw werkzaamheden kan optreden. In deze blog gaan we dieper in op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

17.11.2023